Zmiana organizacji nauczania w szkole

 Zawieszenie zajec

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych), świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Nauczanie (w tym przedmioty zawodowe praktyczne i teoretyczne) będzie realizowane wyłącznie w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS wg dotychczasowego planu lekcji. Uczniowie w tym czasie pozostają w domach i uczestniczą w lekcjach.


Uczniowie klasy 4 technikum we wtorki przychodzą do szkoły na zajęcia praktyczne od godz. 8.00 wg planu.
Ustalone zostaną konsultacje dla maturzystów w oddzielnym komunikacie.


W okresie od 9 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Jacek Skwarski

 

W-M ZDZ w Olsztynie