Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele , wychowawcy i dyrekcja wykonają następujące działania:

 • sprawdzenie i nawiązanie  kontaktu za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami  oraz  aktualne numery telefonów
 • sprawdzenie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
 • analiza możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
 • uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
 • przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
 • przekazanie uczniom, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
 • opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

·        Gdzie szukać informacji o zdalnej pracy z uczniami? 

 

·        Minister Edukacji Narodowej rekomenduje do skorzystania z dostępnych stron internetowych,  na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

·        17.03.2020r. opublikowano kompleksowe zestawienie najważniejszych informacji, a także linków do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

 

Informacja wg MEN


 

 

 

 

UWAGA

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Województwie i zagrożeniem wirusem COVID-19 informujemy, że realizacja wszystkich stacjonarnych zajęć grupowych (zajęcia szkolne, kursy, egzaminy) prowadzonych przez nasze Centra Edukacji zostaje zawieszona na okres od 14.03.2020 do 11.04.2020.

Większość naszych pracowników będzie pracować zdalnie więc dostęp fizyczny do Placówek W-M ZDZ dla klientów indywidualnych będzie w tym okresie utrudniony, dlatego prosimy o ograniczenie wizyt osobistych, a jednocześnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Kontakt, Centrala

 

 

WITAMY W CENTRUM EDUKACJI W NIDZICY

 

UCZNIOWIE !!!!

 

Od 12 marca 2020r.

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

zostają zawieszone.

 

 

Dalsze dyspozycje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane przez dziennik elektroniczny.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • zajęcia w Szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

 

 


     PLAN ZAJĘĆ 


OGŁASZAMY NABÓR DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

Szkoły ZDZ w Nidzicy to ogólnokształcące i zawodowe  szkoły dla młodzieży i dla dorosłych, które prowadzone są przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych oraz umożliwiają zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Nauka odbywa się w systemie : dziennym -dla młodzieży,  zaocznym dla dorosłych, stacjonarnym - dla młodzieży i dorosłych.

 

Typy szkół ZDZ w roku szkolnym 2019/2020 , po 8 letniej szkole podstawowej i po gimnazjum

 

I. Szkoły dla młodzieży Z INNOWACYJNOŚCIĄ WOJSKOWĄ  (dla zainteresowanych)

1. Szkoła Podstawowa kl VII i VIII przysposabiające do pracy z praktykami u pracodawców

2. Szkoła Branżowa I stopnia

3. Technikum

 - technik logistyk

 - technik informatyk

 - technik handlowiec 

 - technik elektryk

 - technik usług fryzjerskich 

 

 SZKOŁY Z INNOWACYJNOŚCIĄ WOJSKOWĄ 
(dla zainteresowanych)   

 

 

Uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich,  szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Zajęcia zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową w jednostce wojskowej. Możliwość zatrudnienia w służbach wojskowych. 

 

II. Szkoły dla dorosłych

1. Szkoła Policealna dla Dorosłych

- opiekunka środowiskowa

- technik administracji

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

III. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

zawody kształcenia :

-stolarz, tapicer, fryzjer, sprzedawca, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,

-mechanik pojazdów samochodowych , prowadzenie księgowości i rachunkowości, elektryk,

-opiekunka środowiskowa,

-inne wg potrzeb

 Jeżeli ukończysz kwalifikację zawodową i ukończyłeś szkołę średnią otrzymujesz dyplom technika w wyuczonym zawodzie.

 Kształcenie w kursach kwalifikacyjnych jest bezpłatne.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i wystawiamy bezpłatne zaświadczenia o nauce. Nasze szkoły umożliwiają bezpłatne porady profesjonalnych doradców zawodowych oraz konsultantów edukacyjnych, a oferowane przez nas kierunki są dostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

Skontaktuj się z nami i zapisz się już dziś !!

 

Telefon: 089 625 75 44,  507 124 028

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły