Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja wykonają następujące działania:

  • sprawdzenie i nawiązanie kontaktu za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami  oraz aktualne numery telefonów
  • sprawdzenie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
  • analiza możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
  • uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
  • przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
  • przekazanie uczniom, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
  • opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
  • Gdzie szukać informacji o zdalnej pracy z uczniami? 

 

  • Minister Edukacji Narodowej rekomenduje do skorzystania z dostępnych stron internetowych, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.
  • 03.2020r. opublikowano kompleksowe zestawienie najważniejszych informacji, a także linków do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Informacja wg MEN

 

W-M ZDZ w Olsztynie