Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Harmonogram egzaminów w 2020 roku (pdf)

W-M ZDZ w Olsztynie