Uczniowie, którzy przystępują do egazminu zawodowego z części praktycznej 11 stycznia 2021 roku powinny zaopatrzyć się w odpowiedznie przybory.

Lista rzeczy jakie uczeń musi posiadać w dniu egzaminu znajduje się w załaczniku.

Przybory na egzamin zawodowy w Technikum w Nidzicy

W-M ZDZ w Olsztynie