Zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Zapewnia*

język polski

słownik ortograficzny,

słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób

szkoła

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty**

Wybrane wzory matematyczne

zdający

fizyka

linijka

kalkulator prosty**

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

zdający

szkoła

     

geografia

linijka kalkulator prosty** lupa

zdający

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

W-M ZDZ w Olsztynie