1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021 w następujących szkołach:

Branżowa Szkoła I stopnia

Godzina 8:15

Klasa/oddział

Wychowawca

Godzina

Sala nr:

Kl.1 A

Wińska –Kostka Joanna

8.15

1 (parter)

Kl.1 B

Danielczyk Tadeusz

8.15

6 (piętro)

Kl.2 A i B

Angielska Beata

8.15

2 (parter)

Kl.3 A

Modelska Magdalena

8.15

4 (piętro)

Kl.3 B

Łamejko Małgorzata

8.15

7 (piętro)

Technikum

Godzina 10.00

Klasa/oddział

Wychowawca

Godzina

Sala nr:

Kl.1

Kucińska Karolina

10.00

1 (parter)

Kl. 2

Nowak Joanna

10.00

4 (piętro)

Kl. 3 A po  sz. podstawowe

Deptuła Beata

10.00

7 (piętro)

Kl.3 B po gimnazjum

Strzelewska Agnieszka

10.00

6 (piętro)

Kl.4 po gimnazjum

Kucińska Karolina

10.00

2 (parter)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Godzina 10.00

Klasa/oddział

Wychowawca

Godzina

Sala nr:

Kl. VII

Łamejko Małgorzata

10.00

3 (parter)

Kl. VIII

Łamejko Małgorzata

10.00

3 (parter)

W-M ZDZ w Olsztynie