Informacja o egzaminach

 

 

Technikum w Nidzicy

Harmonogram egzaminów zawodowych w części pisemnej sesja styczeń – luty 2022

Data i godzina

Miejsce

zawód

kwalifikacja

Wykaz zdających

przybory pomocnicze

11.01.2022

godzina 10:00

s. 1

Technik usług fryzjerskich

AU.26

Wykaz w szkole

Każdy zdający powinien mieć́:

-długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem),

-kalkulator prosty*

s. 5

Technik logistyk

SPL.01

egz. poprawkowy

Wykaz w szkole

11.01.2022

godzina 12:00

s. 1

Technik logistyk

Technik elektryk

Technik usług fryzjerskich

AU.32

EE.05

egz. poprawkowy

AU.21

egz. poprawkowy

Wykaz w szkole

11.01.2022

godzina 14:00

s. 1

Technik informatyk

Technik elektryk

EE.09

EE.26

 Wykaz w szkole

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Technikum w Nidzicy

Harmonogram egzaminów zawodowych w części praktycznej  sesja styczeń – luty 2022

Data i godzina

Miejsce

zawód

kwalifikacja

Wykaz zdających

Przybory pomocnicze

10.01.2022

godzina 9:00

s. 1

Technik usług fryzjerskich

AU.26

Wykaz w szkole

kredki ołówkowe miękkie 24 kolory,
ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5

Technik elektryk

EE.26

Wykaz w szkole

kalkulator prosty*

Technik logistyk

AU.22

egz. poprawkowy   

Wykaz w szkole

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

10.01.2022

godzina 13:00

s. 1

Technik logistyk

AU.32

Wykaz w szkole

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

17.01.2022

godzina 16:00

s. 6

Technik informatyk

EE.09

Wykaz w szkole

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

W-M ZDZ w Olsztynie