Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia, przy ul. Barke 2 w Nidzicy, serdecznie zapraszają uczniów klas ósmych wraz z opiekunami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 2 czerwca (czwartek) 2022 r. od godz. 10:00.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole, o kierunkach kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia i w Technikum, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami lub uczniami oraz zwiedzić nowoczesne pracownie zawodowe.

Serdecznie zapraszamy
2 czerwca (czwartek) od godziny 10.00
Branżowa Szkoła I stopnia i Technikum
ul. Barke 2, Nidzica, tel. 89 625 75 44

Program Dnia Otwartego
Spotkanie z dyrektorem, kadrą i uczniami
Prezentacja kierunków kształcenia:woz bojowy

  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Technik logistyk
  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik elektryk
  • Technik handlowiec
  • Technik informatyk
  • Technik spedytor
  • Oddział strażacki w szkole

Pokaz umiejętności fryzjerskich i kosmetycznych.

Prezentacja bazy dydaktycznej

Poczęstunek

Prezentacja nowoczesnej pracowni do zajęć praktycznych elektrycznych w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym Wiktor Wiśniewski
Nowoczesne technologie przyszłości:

  • gry komputerowe na maszynie wirtualnej
  • zastosowanie informatyki w sterowaniu maszynami i robotami

Pobierz materiały

Dzień otwarty

Zaproszenie

W-M ZDZ w Olsztynie