Prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - klasa                  I, II i III na rok szkolny 2019/2020.

Cykl kształcenia

Po branżowej szkole I stopnia i zasadniczej szkole zawodowej  - 2 lata

Po gimnazjum i szkole podstawowej - 3 lata

Po 8 letniej szkole podstawowej - 4 lata

 

Forma kształcenia

Szkoła zaoczna

Do liceum mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadnicza szkołę zawodową.

Forma kształcenia sprzyja osobom pracującym. Mogą one podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Uzyskanie wykształcenia średniego zwiększa szanse na awans zawodowy lub zmianę pracy na lepszą.

Po ukończeniu naszego liceum absolwenci mogą podejmować naukę we wszystkich szkołach policealnych oraz na uczelniach wyższych.

Słuchacze przystępują do matury.

 

 Przedmioty i egzaminy semestralne:

 

Przedmiot

 Egzaminy
Język polski  R. pisemny + ustny
Język angielski do wyboru R. pisemny + ustny 
Język niemiecki do wyboru R. pisemny + ustny 
Historia ustny
Historia i społeczeństwo ustny 
Wiedza o społeczeństwie ustny 
Biologia ustny 
Chemia ustny 
Matematyka R. pisemny + ustny 
Geografia R. ustny
Podstawy przedsiębiorczości ustny 
Fizyka ustny 
Informatyka ustny 

 

Zasady zaliczenia semestru

  • obecność na zjazdach
  • Pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (Pisana z każdego przedmiotu. Tematy podawane są przez nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu.)
  • Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Sesja kończy semestr. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Język polski, angielski oraz matematykę zalicza się egzaminem pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są egzaminem ustnym.)
  • R-rozszerzenia

 Ważne dokumenty: 

  1. Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nidzicy 
  2. Szkolny zestaw programów nauczania 
  3. Pobierz podanie

 


 

ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!