Prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - klasa                  I, II i III na rok szkolny 2018/2019.

Cykl kształcenia

Po zasadniczej szkole zawodowej  - 2 lata

Po gimnazjum i szkole podstawowej - 3 lata

 

Forma kształcenia

Szkoła zaoczna

 

Do liceum mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadnicza szkołę zawodową.

Forma kształcenia sprzyja osobom pracującym. Mogą one podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Uzyskanie wykształcenia średniego zwiększa szanse na awans zawodowy lub zmianę pracy na lepszą.

Po ukończeniu naszego liceum absolwenci mogą podejmować naukę we wszystkich szkołach policealnych oraz na uczelniach wyższych.

Słuchacze przystępują do matury

 

 

Przedmioty oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia:

 

Przedmiot

Nauczyciel

Język polski

mgr Elżbieta Skwarska

mgr Małgorzata Sawicka

Język angielski mgr Agata Dutkowska
Język niemiecki mgr Romana Altmajer- Abramczyk
Historia

mgr Wiesława Tymieniecka

mgr Dariusz Lewkowicz

Historia i społeczeństwo

mgr Wiesława Tymieniecka

mgr Dariusz Lewkowicz

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wiesława Tymieniecka

mgr Dariusz Lewkowicz
Biologia mgr Agnieszka Zawieska
Chemia mgr Agnieszka Zawieska
Matematyka

mgr Małgorzata Gorczyńska

Geografia mgr Anna Dulska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Anna Dulska
Fizyka mgr Dariusz Majewski
Informatyka mgr Wiktor Gałka

 

 

 

Zasady zaliczenia semestru

  • Obecność na zjazdach
  • Pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (Pisana z każdego przedmiotu. Tematy podawane są przez nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu.)
  • Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Sesja kończy semestr. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Język polski, angielski oraz matematykę zalicza się egzaminem pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są egzaminem ustnym.)

 

 

 

 


Ważne dokumenty: 

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nidzicy 

Szkolny zestaw programów nauczania 

 

Pobierz podanie

 


 

ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!