Spis treści

BSIs

Klasa I

Język angielski

Materiały cz.1 (pdf) 1A

Materiały cz.2 (pdf) 1A - dodano: 25.03.2020 r.

Materiały cz.1 (pdf) 1B gr. I

Materiały cz.1 (pdf) + załącznik 1B gr. II

Informatyka

Materiały cz.1 (pdf) 1A gr. II oraz IB gr. I i II

Podstawy przedsiębiorczości

Materiały cz.1 (pdf) 1A

Biologia

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Historia

Materiały cz.1 (pdf) 1A

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Materiały cz.2 (pdf) 1A - dodano: 25.03.2020 r.

Materiały cz.2 (pdf) 1B - dodano: 25.03.2020 r.

Geografia

Materiały cz.1 (pdf) 1A

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Materiały cz.2 (pdf) 1A - dodano: 25.03.2020 r.

Materiały cz.2 (pdf) 1B - dodano: 25.03.2020 r.

Matematyka

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Wychowanie fizyczne

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Materiały cz.1 (pdf) 1A oraz 1B chłopcy - dodano: 25.03.2020 r.

Chemia

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały cz.1 (pdf) 1A epodreczniki.pl

Materiały cz.1 (pdf) 1B epodreczniki.pl

Fizyka

Materiały cz.1 (pdf) 1A

Materiały cz.1 (pdf) 1B

Klasa II

Język angielski

Materiały cz.1 (pdf) 2A

Materiały cz.1 (pdf) 2B

Materiały cz.2 (pdf) 2A - dodano: 25.03.2020 r.

Podstawy przedsiębiorczości

Materiały cz.1 (pdf)

Historia

Materiały cz.1 (pdf)

Materiały cz.2 (pdf) 2A - dodano: 25.03.2020 r.

Materiały cz.2 (pdf) 2B - dodano: 25.03.2020 r.

Matematyka

Materiały cz.1 (pdf)

Wychowanie fizyczne

Materiały cz.1 (pdf) 2B

Materiały cz.1 (pdf) 2A - dodano: 25.03.2020 r.

Język polski

Materiały cz.1 (pdf) - dodano: 25.03.2020 r.

Klasa III

Język angielski

Materiały cz.1 (pdf)

Język polski

Materiały cz.1 (pdf)

Matematyka

Materiały cz.1 (pdf)

Wiedza o społeczeństwie

Materiały cz.1 (pdf) - dodano: 25.03.2020 r.