Zmiana organizacji nauczania w szkole

 

Hramonogram powrotu 2021

 

W-M ZDZ w Olsztynie