Podstawy programowe

W tej części witryny umieszczono podstawy programowe kształcenia w szkole policealnej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz liceum uzupełniającego. Zapraszamy do lektury