Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 

KKZ to kursy realizowane zgodnie z programem kształcenia branżowego w zakresie jednej kwalifikacji w danym zawodzie w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej .

Kursy adresowane są do osób dorosłych zainteresowanych pozaszkolnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego  po zdanym egzaminie -przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży – uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Kursy kwalifikacyjne w zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od jednego do czterech semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

 

Centrum Edukacji w Nidzicy organizuje  kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

 • Fryzjer 514101

          Kwalifikacja: AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 • Technik usług fryzjerskich 514105

          Kwalifikacja: AU.26.Projektowanie fryzur

 • Krawiec 753105

          Kwalifikacja: AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 • Technik przemysłu mody  311941

          Kwalifikacja: AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 • Kucharz 512001

          Kwalifikacja:TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

          Kwalifikacja:TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Rolnik 613003

          Kwalifikacja: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 • Technik rolnik 314207

          Kwalifikacja: RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Technik handlowiec 522305

          Kwalifikacja: AU.25  Prowadzenie działalności handlowej

 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103

          Kwalifikacja: MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • Technik pojazdów samochodowych 311513

          Kwalifikacja: G.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

          Kwalifikacja: BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją

          sieci oraz instalacji sanitarnych

 • Technik inżynierii sanitarnej 311218

          Kwalifikacja: BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci

          oraz instalacji sanitarnych.

 •  Stolarz 752205

           Kwalifikacja: AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 • Technik technologii drewna 311922

           Kwalifikacja: AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 • Technik ekonomista 331403

           Kwalifikacja: AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 •  Technik rachunkowości 431103

           Kwalifikacja: AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

W-M ZDZ w Olsztynie