1. Opiekunka środowiskowa

Szkoła zaoczna, roczna, zajęcia: 2 zjazdy w miesiącu

Kierunek opiekunka środowiskowa umożliwia zdobycie pracy  w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej, rozpoczęcie prywatnej praktyki/działalności gospodarcza,

Uprawnienia do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej

Słuchacz uzyskuje wykształcenie na zajęciach w szkole oraz na 8 tygodniowych praktykach zawodowych.

Absolwent powyższego kierunku  będzie umiał:

· Rozpoznać i pomóc w rozwiązaniu problemów podopiecznego

· Udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

· Zorganizować czas wolny podopiecznemu

· Pomóc samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego

· Wykonywać czynności pielęgnacyjne

· Przeprowadzić ćwiczenia rekreacyjne dostoswane do stanu zdrowia podopiecznego

 

Zasady zaliczenia semestru

· Obecność na zjazdach

· Pozytywne zaliczenie prac kontrolnych (Z każdego przedmiotu należy napisać pracę kontrolną. Tematy podają nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.)

· Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Przedmioty zaliczane są egzaminami w formie ustnej i pisemnej.

 

2. Technik administracji

Szkoła zaoczna, roczna, zajęcia: 2 zjazdy w miesiącu

Kierunek umożliwia podjecie pracy  w biurach administracji publicznej, zakładach pracy

 

 Zasady zaliczenia semestru

· Obecność na zjazdach

· Pozytywne zaliczenie prac kontrolnych (Z każdego przedmiotu należy napisać pracę kontrolną. Tematy podają nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.)

· Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Przedmioty zaliczane są egzaminami w formie ustnej i pisemnej.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!