Szkoła Policealna w Nidzicy

Opiekunka środowiskowa

pobierz podanie (pdf)

 • Forma czas trwania kształcenia - szkoła zaoczna - roczna
 • Zajęcia: 2 zjazdy w miesiącu

Kierunek opiekunka środowiskowa umożliwia zdobycie pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej, rozpoczęcie prywatnej praktyki - działalności gospodarczej,

Uprawnienia do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej

Słuchacz uzyskuje wykształcenie na zajęciach w szkole oraz na 8 tygodniowych praktykach zawodowych.

Absolwent powyższego kierunku będzie umiał:

 • rozpoznać i pomóc w rozwiązaniu problemów podopiecznego
 • udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • zorganizować czas wolny podopiecznemu
 • pomóc samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne
 • przeprowadzić ćwiczenia rekreacyjne dostoswane do stanu zdrowia podopiecznego

Zasady zaliczenia semestru:

 • obecność na zjazdach
 • pozytywne zaliczenie prac kontrolnych (z każdego przedmiotu należy napisać pracę kontrolną; tematy podają nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu)
 • pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną; przedmioty zaliczane są egzaminami w formie ustnej i pisemnej)

Technik administracji

pobierz podanie (pdf)

 • Forma czas trwania kształcenia - szkoła zaoczna roczna
 • Zajęcia: 2 zjazdy w miesiącu

Kierunek umożliwia podjecie pracy w biurach administracji publicznej i zakładach pracy

Zasady zaliczenia semestru:

 • obecność na zjazdach
 • pozytywne zaliczenie prac kontrolnych (z każdego przedmiotu należy napisać pracę kontrolną; tematy podają nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu)
 • pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna (każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną; przedmioty zaliczane są egzaminami w formie ustnej i pisemnej)

Dokumenty do pobrania: