Technikum w Nidzicy

Technik informatyk

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • dobierania podzespołów, konfigurucji, montowania z podzespołów komputerów, instalowania oprogramowania;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami w tym:
  - dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej,
  - montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu,
  - instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne,
  - odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Technik logistyk

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuj zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Technik spedytor

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Technik spedytor przygotowany zostanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo - spedycyjnego.

Technik usług fryzjerskich 

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Absolwent kierunku technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętności zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim.

Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak:

 • zabiegi pielęgnacyjne włosów,
 • strzyżenie włosów,
 • formowanie fryzur,
 • ondulowanie i zmiana koloru włosów.

Technik elektryk

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik handlowiec

pobierz podanie (pdf)

Informacja pobierz (pdf)

Organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa; prowadzi prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzi działania reklamowe i marketingowe.

 

Zajęcia mundurowe strażackie:

 • wyjazdy na ćwiczenia do jednostek straży pożarnej
 • zajęcia:
  • gaszenie zarzewi,
  • obsługa sprzętu gaśniczego,
  • samoobrony,
  • terenoznawstwa.
 
 woz bojowy

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. podanie pobierz podanie (pdf)
 2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
 4. karta zdrowia ucznia
 5. świadectwo ukończenia szkoły (niezwłocznie po jego otrzymaniu)
 6. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu (niezwłocznie po jego otrzymaniu)

Ważne dokumenty:

Statut Technikum w Nidzicy

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Podstawa programowa - Technik logistyk

Podstawa programowa - Technik usług fryzjerskich

Program nauczania dla zawodu technik usług fryzjerskich

Program nauczania - technik logistyk

Szkolny plan nauczania do Technikum

Plan nauczania - Technik logistyk 

Plan nauczania - Technik usług fryzjerskich  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zachowania