OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

  

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia otrzymują miesięczne wynagrodzenie za praktykę zawodową w kwocie :

 • klasa I: 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  - około 194,55 zł
 • klasa II: 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - około 243,19 zł
 • klasa III: 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - około 291,82 zł
 • ZAPISZ SIĘ DO NAS, A ZAPEWNIMY CI PRAKTYKĘ W  ATRAKCYJNYM ZAWODZIE.

 Oferujemy kształcenie w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:

 • Magazynier-logistyk NOWOŚĆ
 • Tapicer
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter instalacji i sieci sanitarnych
 • Murarz - tynkarz, Cieśla, Dekarz
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
 •  Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Elektryk 
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik 
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik 
 • Sprzedawca
 • Wędliniarz 
 • Pracownik pomocniczy w hotelarstwie
 • Operator obrabiarek skrawających 
 • Ślusarz 

 SZKOŁY Z INNOWACYJNOŚCIĄ WOJSKOWĄ 
(dla zainteresowanych)   

 

Uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich,  szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Zajęcia zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową w jednostce wojskowej. Możliwość zatrudnienia w służbach wojskowych. 

 

Tylko u nas Bezpłatnie  zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje do wykonywania pracy: 

 • prawo jazdy kategorii B1, B
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • kursy spawacza (TIG i MAG)
 • uprawnienia wspinaczki wysokogórskiej i jaskiniowej
 • kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
 • uprawnienia elektroenergetyczne, elektryk
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyka, wizaż
 • rysunek techniczny AutoCAD
 • uprawnienia do stawiania rusztowań budowlanych
 • kurs fryzjerski, stylizacji paznokci
 • projektowanie i stylizacja odzieży

 Rozwiniesz swoje zainteresowania uczestnicząc w bezpłatnych zajęciach dodatkowych:

 • treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych
 • pływanie, nurkowanie (zajęcia na basenie)
 • strzelanie z broni pneumatycznej (paintball) i ostrej
 • zajęcia motokrosowe
 • zajęcia kształtujące sylwetkę: aerobik, fitness, zumba
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym
 • wycieczki i obozy turystyczne         

 Warto uczyć się w Branżowej Szkole I stopnia  przy ul. K.Barke 2, ponieważ:

-otrzymasz wykształcenie i prace atrakcyjnym zawodzie oraz niezależność finansową

-co miesiąc otrzymasz szkolne stypendium za wyniki w nauce

-zdobędziesz  dodatkowe kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy

-otrzymasz tablet wspierający naukę w szkole

-otrzymasz wynagrodzenie  za praktykę zawodową w kwocie:    194,55zł – I kl.    243,19zł – II kl.    291,82 zł – III kl.

-stypendia od pracodawcy

-poznasz oferty pracy krajowe i za graniczne podczas spotkań z pracodawcami

-weźmiesz udział w kursach i projektach unijnych  i stażach krajowych i zagranicznych realizowanych w szkole

 

Szkoła pomaga w zatrudnieniu absolwentów!


Ważne dokumenty:

 1. Statut Branżowej Szkoły I stopnia  
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny
 3. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 4. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  
 5. Szkolny zestaw programów nauczania - przedmioty zawodowe 
 6. Wykaz programów nauczania, kwalifikacji zawodowych i podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz podanie)
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej z wynikami egzaminu OKE (niezwłocznie po jego                  otrzymaniu)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
 4. karta zdrowia ucznia
 5. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)