Szkoła Branżowa I Stopnia w Nidzicy

Warto uczyć się w Branżowej Szkole I stopnia przy ul. Barke 2, ponieważ:

 • otrzymasz laptop lub tablet wspierający naukę w szkole
 • otrzymasz wykształcenie i prace w atrakcyjnym zawodzie oraz niezależność finansową
 • co miesiąc otrzymasz szkolne stypendium za wyniki w nauce
 • zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy
 • poznasz oferty pracy krajowe i za graniczne podczas spotkań z pracodawcami
 • weźmiesz udział w kursach i projektach unijnych i stażach krajowych i zagranicznych realizowanych w szkole

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia otrzymują miesięczne wynagrodzenie za praktykę zawodową w kwocie brutto:

 • klasa I: 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - około 272,90 zł
 • klasa II: 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - około 327,48 zł
 • klasa III: 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - około 382,06 zł

Zapisz się do Nas, a zapewnimy Ci praktykę w atrakcyjnym zawodzie.

Zapraszamy do kształcenia w zawodach:

 • Magazynier – logista
 • Magazynier
 • Tapicer
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter instalacji i sieci sanitarnych
 • Murarz – tynkarz, Dekarz
 • Cieśla
 • Kierowca mechanik
 • Ślusarz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Elektryk
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Inne zawody wg potrzeb

Tylko u nas

Bezpłatnie zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje do wykonywania pracy:

 • prawo jazdy kategorii B1, B
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • kursy spawacza (TIG i MAG)
 • uprawnienia wspinaczki wysokogórskiej i jaskiniowej
 • kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
 • uprawnienia elektroenergetyczne, elektryk
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyka, wizaż
 • rysunek techniczny AutoCAD
 • uprawnienia do stawiania rusztowań budowlanych
 • kurs fryzjerski, stylizacji paznokci
 • projektowanie i stylizacja odzieży

Rozwiniesz swoje zainteresowania uczestnicząc w bezpłatnych zajęciach dodatkowych:

 • treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych
 • pływanie, nurkowanie (zajęcia na basenie)
 • strzelanie z broni pneumatycznej (paintball) i ostrej
 • zajęcia motokrosowe
 • zajęcia kształtujące sylwetkę: aerobik, fitness, zumba
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym
 • wycieczki i obozy turystyczne

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. podanie pobierz podanie (pdf)
 2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
 4. karta zdrowia ucznia
 5. świadectwo ukończenia szkoły (niezwłocznie po jego otrzymaniu)
 6. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu (niezwłocznie po jego otrzymaniu)

Ważne dokumenty:

 1. Statut Branżowej Szkoły I stopnia
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny
 3. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 klasa I
 4. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 klasa II
 5. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 klasa III - dla absolwentów Szkoły Podstawowej
 6. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 klasa III - dla absolwentów Gimnazjum
 7. Szkolny zestaw programów nauczania - przedmioty zawodowe 
 8. Wykaz programów nauczania, kwalifikacji zawodowych i podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018