Szkoła Branżowa I Stopnia w Nidzicy

Warto uczyć się w Branżowej Szkole I stopnia przy ul. Barke 2, ponieważ:

 • otrzymasz laptop lub tablet wspierający naukę w szkole
 • otrzymasz wykształcenie i prace w atrakcyjnym zawodzie oraz niezależność finansową
 • co miesiąc otrzymasz szkolne stypendium za wyniki w nauce nawet 1000 zł rocznie
 • zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy
 • poznasz oferty pracy krajowe i za graniczne podczas spotkań z pracodawcami
 • weźmiesz udział w kursach i projektach unijnych i stażach krajowych i zagranicznych realizowanych w szkole

Informacja pobierz (pdf)

 Zajęcia mundurowe strażackie:

 • wyjazdy na ćwiczenia do jednostek straży pożarnej
 • zajęcia:
  • gaszenie zarzewi,
  • obsługa sprzętu gaśniczego,
  • samoobrony,
  • terenoznawstwa.
 
 woz bojowy

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia otrzymują miesięczne wynagrodzenie za praktykę zawodową w kwocie brutto:

 • 1 klasa 336 zł miesięczne
 • 2 klasa 404 zł miesięczne
 • 3 klasa 474 zł miesięczne

Zapisz się do Nas, a zapewnimy Ci praktykę w atrakcyjnym zawodzie.

Zapraszamy do kształcenia w zawodach:

 • Magazynier – logistyk
 • Sprzedawca
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Elektryk
 • Tapicer
 • Krawiec
 • Stolarz z kursem obsługi maszyn programowanych i robotów
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie /glazurnik, malarz, tapeciarz/
 • Monter instalacji i sieci sanitarnych /hydraulik/
 • Murarz – tynkarz, Dekarz, Cieśla
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz z kursem spawania i obsługi maszyn programowanych i robotów
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Inne zawody wg potrzeb

Tylko u nas

Bezpłatnie zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje do wykonywania pracy:

 • prawo jazdy kategorii B1, B
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • kursy spawacza (TIG i MAG)
 • uprawnienia wspinaczki wysokogórskiej i jaskiniowej
 • kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
 • uprawnienia elektroenergetyczne, elektryk
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyka, wizaż
 • rysunek techniczny AutoCAD
 • uprawnienia do stawiania rusztowań budowlanych
 • kurs fryzjerski, stylizacji paznokci
 • projektowanie i stylizacja odzieży

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. podanie pobierz podanie (pdf)
 2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
 4. karta zdrowia ucznia
 5. świadectwo ukończenia szkoły (niezwłocznie po jego otrzymaniu)
 6. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu (niezwłocznie po jego otrzymaniu)

Ważne dokumenty:

 1. Statut Branżowej Szkoły I stopnia
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny